A Test Repository for testing Drone CI implementation
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andy Eshiet ca3add0e73 this should work 1 rok temu
app Added Docker File 1 rok temu
data please build 1 rok temu
.drone.yml this should work 1 rok temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Added Trigger 1 rok temu
docker-compose.yml Finished test 1 rok temu
trigger.txt added trigger 1 rok temu

README.md

DroneTest

A Test Repository for testing Drone CI implementation.